آموزش هدیه

0(0 امتیازات)

توضیحات

دوره هدیه بصورت مقدماتی برای عزیزانی که دنبال یادگیری  هستند تهیه شده و سعی کردم هر آنچه که نیاز بوده را در اختیارتان بگذارم.

برنامه درسی دوره

آموزش مانکن حرکت دار

آموزش پا و دست ساده

آموزش پا و دست در حال چرخش

آموزش حالت های مختلف دست

آموزش سر چهره تمام رخ

آموزش پا در حالت راه رفتنCATWALK

آموزش سر و چهره نیم رخ

آموزش پا در حالت نیم رخ

آموزش جنسیت جین

لایو جنسیت پولکی

آموزش

رتبه بندی و بررسی دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است